Obradoiro de deseño para mulleres e lesbianas

Obradoiro de deseño con Inkscape (ferramentas libres para mulleres libres)

Seguindo cos obradoiros de achegamento ao software libre e dentro do programa Xeneratech , este martes 30 de marzo, ás 19:00h, no CS Atreu!
teremos sesión de deseño vectorial con Inkscape.
Ademais continuamos solucionando calquera dúbida que teñades coa vosa instalación de Ubuntu.

2ª XornADA de GNU/Linux para mulheres e lesbianas!!!

Máquinas, mulheres, software libre, risas, emocións e Ubuntus… para
todas!!
Vamos a seguir coas instalación, configuración, arranxaremos os
problemas xurdidos a semana pasada, explicaremos un pouco o entorno de
escritorio, e aprenderemos un pouquinho de sementeira.org para traballar
en rede,
vide!!

Este martes dia 2 de Marzo no CsAtreu: t/ San Xosé, 2, Monte Alto
Xeneratech Nodo Corunha,